دفتر مرکزی:

تهران، ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 1/15

تلفن : (021) 2242 5500

فکس : (021) 2242 5900

تلفن واحد فروش شرکت : (021) 2242 6669
Follow us on LinkedIn

 

دفتر کیش:

جزیره کیش، دفتر شرکت انبوه سازان همای تهران

تلفن دفتر کیش : (0764) 4443600

تلفن دفتر کیش : (0764) 4445735