عصر حاضر، عصر عالم گیری فن آوری، نوآوری و ارتباطات است. جهان در این دوران بی بدیل به منتهای شکوفایی، توسعه و گونه گونی سلیقه ها و تقاضاها چشم دوخته است.
جهان امروز ایستا نیست! پویاست، سرشار از آرمان ها و امیدها.
از سوی دیگر نگران تهدیدها و کاستی ها.
 

امروز دیگر پیدایش و حضور در هر عرصه ای، نیازمند فلسفه ای هوشمندانه است تا به یاری آن بتوان با ثبات و اعتماد، پویا و خلاق تعیین هدف کرده و به هویت و جایگاه مطلوب دست یافت.

 

با داشتن چنین تصویری می توان، در کلیه عرصه ها و حوزه های فعالیت همواره یکتا و پیشگام بود.

رشد روزافزون جمعیت در سال های پس از انقلاب و نیاز طبیعی جامعه به رشد و توسعه صنعت ساختمان، اکنون خواستاران ملک (مسکونی و تجاری) با انتخاب های بی شماری رو به رو هستند، بنابراین با جایگاه سازی مناسب و مقتدر برند می توان الویت در گزینش را نصیب خود کرد.

برای این منظور، با توجه به گونه گونی سلیقه ها و تنوع نیازهای مشتریان از یک طرف، و پیشرفت های تکنیکی و توانمندی های اجرایی رقبا ، می بایست استراتژی های کارآمدی را برای جایگاه سازی مناسب برند اختیار کرد.

بنابراین تعریف جایگاه برند همای تهران با توجه خاص به خاستگاه مشتریان خود عبارتست از:
ارایه ی محصولات و خدمات (ساختمان) به مشتریانی که طالب زندگی مدرن امروزی در رفاه و آرامش هستند .
"همای تهران"، شرکت طراحی، برنامه ریزی و ساخت بناهایی است که به واسطه ی نگرش خاص آن، محصولاتی را با استاندارد برتر جهانی ارایه می کند.