همای تهران، مشتاق است علاوه بر بالا بردن سطح دانش و تخصص همکاران خود، از استعدادهای جوان، خلاق و پویا حمایت کرده و از وجود آنان در بالا بردن بیشترین ارزش های خدمت رسانی بهره ببرد. ما تعیین داریم که با توسعه این نگرش انسان محور، با تمرکز بر کارآرایی و تخصص همکاران، همواره پیشگام باشیم.

wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf