چهار شنبه 18 تیر 1399

آقای سید مرسل جلالی، سازنده پروژه برج های دوقلوی کیش و مرکز تجاری کیش مال در حاشیه بازدید از پروژه های در دست اقدام شرکت انبوه سازان همای تهران توضیحاتی در خصوص مزیت های رقابتی کیش و دست آورد های این شرکت در تحقق اهداف رونق گردشگری و اشتغال زایی در کیش توضیحات مختصری دادند.